บทบาทของฉมาโซเอ็นในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2562

ฉมาโซเอ็นได้มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันย่านเจริญกรุงให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯอย่างเต็มตัว ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 ( Bangkok Design Week 2019) โดยได้มีส่วนร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาย่านสร้างสรรค์สู่สาธารณชนในนิทรรศการ“ From District to City, From Me to We : ก่อร่าง สร้างย่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ของเรา” พร้อมด้วยงานออกแบบเชิงทดลองอย่าง ทางเท้าสร้างสรรค์ในโครงการ Streetscape ที่มีการตอบโจทย์ให้ทางเท้ามีความสะดวก มีสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน การก้าวไปสู่ “ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง” นิทรรศการ“ From District to City, From Me to We : ก่อร่าง สร้างย่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ของเรา” ได้บอกเล่าเกี่ยวกับกลยุทธ์ในเชิงรูปธรรมและนามธรรมในการนำมาซึ่งย่านสร้างสรรค์ ย่านเจริญกรุงนั้นได้ถูกขับเคลื่อนโดยงานเทศกาลและโครงการต่างๆมาตั้งแต่ปี 2553 ดังเช่นงานบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ งาน TEDxเจริญกรุง งานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ หรืองานฉายหนังตามสถานที่ต่างๆในย่าน…

Read More