บทบาทของฉมาโซเอ็นในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2562

บทบาทของฉมาโซเอ็นในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2562

ฉมาโซเอ็น ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันย่านเจริญกรุงให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯอย่างเต็มตัว ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 ( Bangkok Design Week 2019) โดยได้มีส่วนร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาย่านสร้างสรรค์สู่สาธารณชนในนิทรรศการ“ From District to City, … Continue reading บทบาทของฉมาโซเอ็นในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2562